Działalność 

     Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie przeznaczony jest dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej ”uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej 

     Dom działa w oparciu o Plan Pracy opracowany przez kierownika. Czynny jest przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas trwania zajęć dla uczestników wynosi co najmniej 6 godzin dziennie. Organizowane są również zajęcia popołudniowe, wycieczki i wyjazdy integracyjne, współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników, społecznością lokalną oraz  instytucjami lokalnymi.

 Prowadzone formy działalności

W ŚDS w oparciu o plan pracy prowadzone są następujące pracownie: kulinarna, plastyczna, rękodzielnicza, ceramiczna, fizjoterapii/doświadczenia świata. We wszystkich pracowniach realizowane są programy terapeutyczne według zatwierdzonych przez kierownika domu planów rocznych, miesięcznych i tygodniowych. Plany roczne uwzględniają założenia indywidualnych planów postępowania tworzonych przez zespół wspierająco– aktywizujący.

   Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Uczestnikom korzystającym ze świadczeń Dom zapewnia psychiatryczną opiekę zdrowotną oraz rehabilitację społeczną.

1) psychiatryczna opieka zdrowotna obejmuje:

 • konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego oraz psychoterapię, 
 • terapię farmakologiczną,
 • ścisłą współpracę z lekarzem psychiatrą,
 • zatrudnienie psychologa, który  przeprowadza badania i okresowe oceny stanu psychicznego.

2)  rehabilitacja społeczna obejmuje

 • podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności   niezbędnych do samodzielnego życia,
 • terapię zajęciową.

W ramach rehabilitacji społecznej ŚDS prowadzi:

A. trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej obejmujący:

 •  samoobsługę - dotyczącą m. in. samodzielnego jedzenia, mycia się, samodzielnego ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych,
 •  zaradność życiową i funkcjonowanie w codziennym życiu - przygotowywanie posiłków, pranie, dbanie o higienę i wygląd zewnętrzny, gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów, dbanie o porządek i czystość we własnym otoczeniu itp.

B. trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmujący m.in.

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,
 • aktywność i odpowiedzialność,
 • motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,
 • kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, 
 • partnerstwa i wzajemności, 

C. trening umiejętności spędzenia wolnego czasu tj. 

 • rozwijanie zainteresowań,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak turystyka,  
 • rekreacja, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, klubowych,
 • motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu. 

D. terapię zajęciową  

Terapia zajęciowa prowadzona była w takich pracowniach jak: 

 • pracownia plastyczna - zajęcia zajmuje się rozwijaniem szczególnych uzdolnień i  zainteresowań uczestników, pobudza wyobraźnię twórczą podczas malowania obrazów,  szkicowania, wykonywania dekoracji, kartek i upominków okolicznościowych. Uczestnicy w ramach zajęć mają też możliwość poznania podstaw obsługi komputera w trakcie przepisywania prostych tekstów i korzystania z gier komputerowych.
 • pracownia rękodzielnicza - w pracowni powstają  rożnego rodzaju haftowane i dziergane serwetki, bieżniki, obrazki, prace z włóczki. Projektowane i wykonywane  są stroiki okolicznościowe na Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Święto Zmarłych z różnych materiałów,  obrazy z bibuły, sznurka i materiału przyrodniczego, które po oprawieniu w ramy stanowią dekorację wnętrz ŚDS. 
 • pracownia ceramiczna - w pracowni tej powstawiają prace z gliny według pomysłu i wyobraźni samego uczestnika. Są to gliniane wazoniki, podstawki, misy, wazy, doniczki. Osoby o mniejszych zdolnościach manualnych wykonują proste elementy w formie kuleczek, wałeczków i  prostokątów,  z których powstały wspólne prace.
 • pracownia kulinarna - uczestnicy pod opieką terapeuty przygotowują posiłki w formie prostych i bardziej złożonych ciepłych dań /buliony, zupy, zapiekanki i inne/.W ramach deserów przygotowują budynie, galaretki, kisiele oraz pieką proste ciasta, ciasteczka. Uczestnicy uczą się bezpiecznego korzystania na co dzień z urządzeń AGD – odkurzacz, pralka automatyczna, żelazko, zmywarka. W ramach czynności samoobsługowych dbają o higienę osobistą i czynności porządkowe w pracowni kulinarnej i na świetlicy. Do przygotowania posiłków wykorzystują warzywa uprawione w ogrodzie przy ŚDS.
 • pracownia fizjoterapii / doświadczania świata - uczestnicy wykonywali  zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, sportu, rekreacji ruchowej, turystyki, wychowania fizycznego raz adaptowanej aktywności fizycznej. Odpowiednio dobrane ćwiczenia nakierowane są na konkretne problemy, potrzeby i możliwości uczestników.  Ponadto na świeżym powietrzu
 • rozwijanie wydolności fizycznej możliwe było dzięki spacerom z wykorzystaniem kijków Nordic Walking. W ramach pracy terapeutycznej sali doświadczania świata prowadzone były zajęcia relaksacyjne. W okresie jesienno - zimowym prowadzona była fototerapia dzięki znajdującym się na wyposażeniu pracowni lamp Fotovita. W terapii stosuje się zarówno metodę indywidualną, jak i grupową w zależności od form proponowanej terapii oraz indywidualnych potrzeb  podopiecznych. 

Ponadto ŚDS zapewniał dodatkowo uczestnikom: 

 • posiłki, które były przygotowywane w ramach treningu kulinarnego w pracowni kulinarnej,
 • opiekę pielęgniarską
 • poradnictwo socjalne,
 • dowóz na zajęcia.
 • wyjazdy i spotkania integracyjne 

W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy mają organizowane spotkania integracyjne na terenie ośrodka, jak również biorą udział w różnych wyjazdach integracyjnych do zaprzyjaźnionych ośrodków i placówek.