STATUT  STOWARZYSZENIA  NA  RZECZ  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  „ AKTYWNI”