• Sds

    Środowiskowy Dom Samopomocy

    ul. Rolna 5,   63-505 Doruchów

    tel: 62-7315020

    e-mail: sds.doruchow@wp.pl

    ZAPRASZAMY

STATUT  STOWARZYSZENIA  NA  RZECZ  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  „ AKTYWNI”