• Sds

    Środowiskowy Dom Samopomocy

    ul. Rolna 5,   63-505 Doruchów

    tel: 62-7315020

    e-mail: sds.doruchow@wp.pl

    ZAPRASZAMY

Pod koniec maja zostaliśmy zaproszeni do WTZ Doruchów.

Na boisku przy WTZ Doruchów w piękniej słonecznej pogodzie bawiliśmy się wspólnie z uczniami ze Szkoły Specjalnej w Ostrzeszowie i podopiecznymi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Ostrowa Kaliskiego , którzy równiezż zostali zaproszeni przez WTZ Doruchów na Piknik Integracyjny.