• Sds

    Środowiskowy Dom Samopomocy

    ul. Rolna 5,   63-505 Doruchów

    tel: 62-7315020

    e-mail: sds.doruchow@wp.pl

    ZAPRASZAMY

W dniu 23 kwietnia w godzinach rannych grupa uczestników z naszego Domu wraz z uczestnikami z WTZ Doruchów udała się na jednodniową wycieczkę autokarową do Gniezna.

W Gnieźnie opiekę nad grupa przejęła  Pani Przewodnik , która bardzo interesująco opowiadała nam o historii Katedry Gnieźnieńskiej i początkach Państwa Polskiego.  Po zwiedzeniu Katedry wszyscy udaliśmy się na przystań, gdzie czekał już statek, który zabrał nas w rejs po Jeziorze Biskupińskim. Po rejsie zwiedzaliśmy zrekonstruowana prehistoryczną osadę w Biskupinie.Osada ta  powstała najprawdopodobniej w 738 r p.n.e. Byliśmy pod wrażeniem dokonanych rekonstrukcji wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych w których kiedyś zamieszkiwali Słowianie. W późnych godzinach wieczornych wróciliśmy do Doruchowa. Wycieczka do kolebki Państwa polskiego była bardzo udana.