• Sds

    Środowiskowy Dom Samopomocy

    ul. Rolna 5,   63-505 Doruchów

    tel: 62-7315020

    e-mail: sds.doruchow@wp.pl

    ZAPRASZAMY

          20 grudnia uczestnicy ŚDS i WTZ Doruchów spotkani się przy opłatku w Restauracji "Parkowa 'w Doruchowie.

          Kierownik SDS i WTZ Pani J.Skorupka powitała zaproszonych gości w osobach: Ksiądz I.Powaga - Proboszcz parafii Doruchów, T.Bugardyn - Sekretarz Gminy Doruchów, B.Powązka - Dyrektor PCPR w Ostrzeszowie, M.Płotek - pracownik PCPR, W.Mak - Prezes Stowarzyszenia "Aktywni' w Doruchowie,L.Nowak - Członek Zarządu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu,  B.Pokojowa - Członek Rady Nadzorczej Fundacji. Zaproszeni gości złożyli zebranym życzenia świąteczno-noworoczne, a Ksiądz Proboszcz odczytał fragment ewangelii i zainicjował modlitwę. Po wspólnym przełamaniu się opłatkiem przyszedł czas na "kolacje wigilijną". Grupa harcerzy z nowo powstałej drużyny przy Szkole Podstawowej w Doruchowie śpiewaniem kolęd umilała nam czas spotkania.  Święty Mikołaj w towarzystwie aniołków odwiedził naszych uczestników i obdarował paczkami ze słodkimi upominkami.