• Sds

    Środowiskowy Dom Samopomocy

    ul. Rolna 5,   63-505 Doruchów

    tel: 62-7315020

    e-mail: sds.doruchow@wp.pl

    ZAPRASZAMY

Od września do listopada 2017r Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni" w Doruchowie realizowało już po raz kolejny  projekt  pt.: Chcemy żyć aktywnie" .

W ramach prowadzonego projektu grupa dzieci niepełnosprawnych od września do listopada brała udział w prowadzonych zajęciach z rehabilitacji ruchowej, logopedii, pedagogiki, psychologii i terapii zajęciowej.  Prowadzona była również biblioterapia, muzykoterapia,  hipoterapia  i zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych na krytej pływalni dla podopiecznych ŚDS i WTZ w Doruchowie.

Na zakończenie  Święty Mikołaj w nagrodę za udział w projekcie  obdarował wszystkie dzieci słodkimi upominkami za aktywny udział w zajęciach.

Wszystkim uczestnikom naszego projektu serdecznie dziękujemy.Zapraszamy do galerii